พิธีมอบพระพลังแผ่นดินให้กับข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๑

เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เป็นประธานพิธีมอบพระพลังแผ่นดินให้กับข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมให้น้อมรับพระบรมราชโองการ สืบสาน ต่อยอดการปฏิบัติราชการ เพื่อบ้านเมืองต่อไป โดยมี พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา, พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล, พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น, พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย และ พ.ต.อ.วชิระ พานิชการ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.มงคล วิลัยเกษม ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ รอง ผกก.ฝอ.ฯ สว.ฝอ.ฯ ทุกสายงาน ผบ.ร้อย ฝอ.ฯ
และข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๕ นาย เข้ารับมอบพระพลังแผ่นดิน