ผบก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจ กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน ช่องทางด่านเจดีย์สามองค์

เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจ กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน ช่องทางด่านเจดีย์สามองค์ พร้อมมอบอาหารแห้งแก่กำลังพล ได้กำชับการปฏิบัติหน้าเฝ้าตรวจชายแเนวตามช่องทางที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานผิดกฎหมาย