กิจกรรมในวันสถาปนา บช.ตชด.ครบรอบปีที่ ๖๙

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.65 บก.ตชด.ภาค ๑ ได้จัดกิจกรรมในวันสถาปนา บช.ตชด.ครบรอบปีที่ ๖๙ โดยมีผู้บังคับบัญชาของหน่วยและผู้มีอุปการคุณต่อหน่วยเป็นประธานในพิธีต่างๆ ดังนี้

เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานในพิธีอ่านสาร ผบช.ตชด. ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร บก.ตชด.ภาค ๑

เวลา ๐๘.๔๕ น. พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานในพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ณ สโมสรรักสามัคคี

เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานในพิธีสักการะพระพุทธกาญจนจันทร์อินทร์ , ศาลพระภูมิ , ศาลตายาย และรูปเคารพ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ และพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ร่วมกับ คุณยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี เป็นประธานการแข่งขันฟุตบอล FA คัพ , พิธีเปิดป้าย “สนามฟุตบอลยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ” , พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และการออกร้านอาหารของแต่ละสายงาน พร้อมทั้งการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ๑ เส้า ได้แก่ ทีมรวม ตชด. ,
รวมนครบาล และ กฟภ. คลองหลวง