กิจกรรมในวันสถาปนา บช.ตชด.ครบรอบปีที่ ๖๙

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.65 บก.ตชด.ภาค ๑ ได้จัดกิจกรรมในวันสถาปนา บช.ตชด.ครบรอบปีที่ ๖๙ โดยมีผู้บังคับบัญชาของหน่วยและผู้มีอุปการคุณต่อหน่วยเป็นประธานในพิธีต่างๆ ดังนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานในพิธีอ่านสาร ผบช.ตชด.

Read more