ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ตชด.ช่องทางห้วยโมง

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ตชด.ช่องทางห้วยโมง บ.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ และ

Read more

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ตชด.เขาปลาน้อย

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางโดยรถจักรยานยนต์วิบาก ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ตชด.เขาปลาน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้มอบสิ่งของเยี่ยมบำรุงขวัญ ให้แนวทางในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน

Read more

พิธีมอบพระพลังแผ่นดินให้กับข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๑

เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เป็นประธานพิธีมอบพระพลังแผ่นดินให้กับข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมให้น้อมรับพระบรมราชโองการ สืบสาน ต่อยอดการปฏิบัติราชการ เพื่อบ้านเมืองต่อไป โดยมี พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา,

Read more

ผบก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจ กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน ช่องทางด่านเจดีย์สามองค์

เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจ กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน ช่องทางด่านเจดีย์สามองค์ พร้อมมอบอาหารแห้งแก่กำลังพล ได้กำชับการปฏิบัติหน้าเฝ้าตรวจชายแเนวตามช่องทางที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานผิดกฎหมาย

Read more

ผบก.ตชด.ภาค ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชตำรวจที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจ พ.ต.ท.อรรถพล แพรสะอาด ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๔ และข้าราชตำรวจที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ รพ.สังขละบุรี อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

Read more

กิจกรรมในวันสถาปนา บช.ตชด.ครบรอบปีที่ ๖๙

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.65 บก.ตชด.ภาค ๑ ได้จัดกิจกรรมในวันสถาปนา บช.ตชด.ครบรอบปีที่ ๖๙ โดยมีผู้บังคับบัญชาของหน่วยและผู้มีอุปการคุณต่อหน่วยเป็นประธานในพิธีต่างๆ ดังนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานในพิธีอ่านสาร ผบช.ตชด.

Read more