ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๓๖

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๓๖ อ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี ติดตามผลการค้นหา ด.ต.นิกันฯและปล่อยแถวกำลังพลค้นหาตาม รปจ. กำชับการใช้งานการข่าวในการค้นหา ได้ติดตามผลการก่อสร้างสถานที่พักคอย โดยมี พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ รอง ผกก.ตชด.๑๓ พ.ต.ท.ปัญจพล คุ้มภัย ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๖ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ

ต่อมาในเวลา ๑๐.๓๐ น. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจห้วยโมง ร้อย ตชด.๑๓๖ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ รอง ผกก.ตชด.๑๓ และ พ.ต.ท.ปัญจพล คุ้มภัย ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๖ โดยมีกำลังพลประจำจุดตรวจให้การต้อนรับ ได้ให้แนวทางด้านการสกัดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ได้ตรวจภูมิประเทศตามช่องทางชายแดน มอบสิ่งของอุปโภคให้แก่กำลังพลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ต่อมาในเวลา ๑๓.๓๐ น. ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ฉก.ตชด.136 บ้านบ้องตี้บน ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ รอง ผกก.ตชด.13 และ พ.ต.ท.ปัญจพล คุ้มภัย ผบ.ร้อย ตชด.136 โดยมีกำลังพลประจำ ฉก.ตชด.136 ให้การต้อนรับ กำชับการพัฒนาที่ตั้ง การรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ และได้มอบสิ่งของอุปโภคให้แก่กำลังพล