กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้สั่งให้ พ.ต.ต.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ (จอส.) ได้นำข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน ๒๐ นาย , หน่วยราชการในพื้นที่ จำนวน ๘๐ คน และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๒๐ คน รวม ๑๒๐ นาย ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณพื้นที่วัดแสวงสามัคคีธรรม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธาน