กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้นำข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน ๓๐ นาย หน่วยราชการในพื้นที่ จำนวน ๕๐ คน และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๑๐๐ คน รวม ๑๘๐ นาย ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณพื้นที่วัดตะวันเรือง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายอำเภอคลองหลวง เป็นประธาน