ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม จุดตรวจ ตชด. น้ำตกผาแดง

เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓
เดินทางตรวจเยี่ยม จุดตรวจ ตชด. น้ำตกผาแดง กำชับและให้แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าตรวจ การพัฒนาที่ตั้ง
การรักษาความปลอดภัยที่ตั้ง และการให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นท่องเที่ยวเขากระโจม