ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.๑๓๗

เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.๑๓๗ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ และกำลังพลให้การต้อนรับ ได้ให้โอวาทกำลังพล กำชับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทน
อยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ ได้ตรวจความพร้อม OQ ในพื้นที่ กองร้อย ตชด.๑๓๗ ให้คำแนะนำในการจัดกำลังและการอำนวยการ การรักษาความปลอดภัยพื้นที่