ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ และ คณะฯ ได้เดินทางมานิเทศและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒ ) ณ หมู่บ้านเป้าหมายใหม่ บ้านพระเพลิงหมู่ที่ ๑ ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยมี พ.ต.ท.พิเชฐ พูนชู รอง ผกก.ตชด.๑๒,
พ.ต.ท.สมชาย พิมพ์เกาะ ผบ.ร้อย.ตชด.๑๒๗, ผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๓, ประชาชนในพื้นที่และคณะปฏิบัติงานตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อย.ตชด.๑๒๗ ให้การต้อนรับ