ร่วมปลูกป่า ดูแลต้นไม้ ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง พลเรือน ส่วนท้องถิ่น นศ. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกป่า ดูแลต้นไม้ ประมาณ ๒๕๐ คน ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย