ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านเขาสารภี

เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านเขาสารภี โดยมี พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.๑๒ และคณะครูให้การต้อนรับ ได้ตรวจพท้นที่เส้นทางรับเสด็จและให้แนวทางการเตรียมการด้านอาคารสถานที่ ด้านข้อมูลถวายรายงาน และการซักซ้อมการปฏิบัติของครูและนักเรียนให้มีความพร้อมในการรับเสด็จ ได้มอบสิ่งของอาหารแห้งให้แก่กำลังพลและคณะครูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ