กิจกรรมจิตอาสา บก.

เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ และการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ของ พ.ต.ต.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ (จอส.) พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน ๓๐ นาย และสว.จอส.ได้ชี้แจ้งภารกิจในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดังกล่าว โดยมีการ เก็บเศษไม้ เศษขยะ รอบๆบริเวณพื้นที่สนามฟุตบอลที่กำลังสร้างใหม่