ผบก.ตชด.ภาค ๑ ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถหุ้มเกราะและซ่อมสร้างยานยนต์ทหาร

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก ตชด.ภาค๑ ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถหุ้มเกราะและซ่อมสร้างยานยนต์ทหาร
พร้อมคณะ พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. ณ บริษัท ชัยเสรีฯ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี