กิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,สว.จอส.ฯ,ผบ.ร้อย สสน., ฯ ควบคุมการปฏิบัติ
ได้นำข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน ๔๐ นาย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สนามฟุตบอลใหม่ บก.ตชด.ภาค ๑