ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณ่นุปทาน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธ.ค.๖๔

เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ ต.ท.หญิงสุดแสน แดงดี รอง ผกก.ฝอ.ฯ
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ฝอ.ฯ และคณะแม่บ้าน ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณ่นุปทาน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธ.ค.๖๔ ณ หอประชุมรักสามัคคี บก ตชด.ภาค ๑ และปล่อยปลา
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกืจพอเพียง (โคกหนองนา)