ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพล กก.ตชด.๑๓

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔  พล.ต.ต.กัญชล  อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๑๓ โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ และข้าราชการฯ ให้การต้อนรับ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่โดยกำชับมิให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง,สิ่งของผิดกฎหมาย การเรียกรับผลประโยชน์และป้องกันสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนี อย่างเข้มงวด พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ ,หน้ากากอนามัย,ขนม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันเชื้อไวรัส covid- ๑๙ ให้กับ ขตร. ณ ลานรวมพล กก.ตชด.๑๓