ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๔ พล.ต.ต.กัญชล  อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ และคณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านย่านซื่อพร้อมมอบข้าวสาร,อาหารแห้ง, เจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย, ขนม ให้กับนักเรียน, ครู, เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันเชื้อไวรัส covid- ๑๙