ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ฐานปฏิบัติการ มว.ตชด.๑๔๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๔  พล.ต.ต.กัญชล  อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการ มว.ตชด.๑๔๖๒ พร้อมได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่โดยกำชับมิให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง, สิ่งของผิดกฎหมาย การเรียกรับผลประโยชน์และป้องกันสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนี อย่างเข้มงวด พร้อมมอบข้าวสาร, อาหารแห้ง, เจลแอลกอฮอล์ , หน้ากากอนามัย, ขนม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันเชื้อไวรัส covid- ๑๙