ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพล กองร้อยตชด.ที่ ๑๔๖ และ OQ

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๔ พล.ต.ต.กัญชล  อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม กองร้อยตชด.ที่ ๑๔๖ และ OQ พร้อมได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่โดยกำชับมิให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง, สิ่งของผิดกฎหมาย การเรียกรับผลประโยชน์และป้องกันสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนี อย่างเข้มงวด พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย, ขนม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันเชื้อไวรัส covid- ๑๙