ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังอเนกประสงค์สำหรับเก็บอุปกรณ์ชุดปฏิบัติการช่างสนาม และชุดปฏิบัติการควบคุมฝูงชน บก.ตชด.ภาค ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง