เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ของ ทต.บ้านใหม่ อ.เมือง จว.ปทุมธานี

    เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ของ ทต.บ้านใหม่ อ.เมือง จว.ปทุมธานี ตามคำเชิญของ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  โดยมีคุณปรีดา สำเนา คณะทำงานที่ปรึกษาเลขานุการ รมว.ยุติธรรม เป็นผู้ประสาน