ตรวจความพร้อมการเตรียมการรับเสด็จ โรงเรียนมัธยมพระราชทานบ้านนายาว

เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์  วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางตรวจความพร้อมการเตรียมการรับเสด็จ ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานบ้านนายาว โดยมีพ.ต.ท.พรชัย แช่มช้อย รอง ผกก.ตชด.๑๒ ,ผอ.รร./ครู-นักเรียน ร่วมให้กันต้อนรับได้ตรวจความพร้อมการเตรียมการรับเสด็จฯ ให้แนวทางในการเตรียมการพัฒนาอาคารสถานที่ และข้อมูลการถวายรายงาน การดำเนินการโครงการตามแนวพระราชดำริฯ