กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ และ.ประชาชนทั่วไปในพื้นที่  ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องด้วยวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ณ หอประชุมรักสามัคคี มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ ราย ได้โลหิต จำนวน ๒๒,๐๕๐ มิลลิลิตร