เดินทางตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๑๑

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.๖๔ เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์  วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค 1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม กก.ตชด.11 อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.ศักดิ์ศิริ เข็มขาว ผกก.ตชด.11 พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และให้แนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและการช่วยเหลือประชาชน เน้นการปฏิบัติการด้านการข่าวเชิงลึกในทุกมิติ