การจัดการอบรมครู รร.ตชด.เกี่ยวกับสื่อการสอน

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วันชาติ คำเครือคง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.และ ดร.อัญญมณี บุญซื่อ หน.โครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่และสุรา สำนักงานกองทุนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)พร้อมคณะได้เดินทางมาประชุมเกี่ยวกับการจัดการอบรมครู รร.ตชด.เกี่ยวกับสื่อการสอน โดยมี ผบก.ตชด.ภาค ๑ และ พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ฯ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุมในครั้งนี้