ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงาน รร.ตชด.มิตรมวลชน ๒ มีครูใหญ่และคณะครูให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์  วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.อ.สุกิจ กองจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงาน รร.ตชด.มิตรมวลชน ๒  มีครูใหญ่และคณะครูให้การต้อนรับ