พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค๑ ตรวจเยี่ยม โรงเรียน ตชด.บ้านต้นมะม่วง

เมื่อ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.13 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม โรงเรียน ตชด.บ้านต้นมะม่วง ให้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควบคู่กับการดำเนินโครงการพระราชดำริฯอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชน ได้กำชับเข็มงวดมาตรการการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid -19)ตามนโยบายรัฐบาล