ผบก.ตชด.ภาค๑ ตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๑๓

เมื่อ 24 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.13 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.134 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ให้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชน โดยกำชับการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามเส้นทางที่สำคัญ และการลาดตามตระเวนตามช่องทางธรรมชาติ ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่

เมื่อ 24 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.13 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม จุดตรวจร่วมน้ำเกริกก อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี ให้แนวทางการปฏิบัติโดยกำชับการเข้มงวด การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนี้เข้าเมือง

เมื่อ 24 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.13 และ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.13 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม จุดตรวจอาเซียน ตชด. ซองกาเรีย/ ทก.ตชด.13 อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี ให้แนวทางการปฏิบัติโดยกำชับการเข้มงวด การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนี้เข้าเมือง

เมื่อ 24 มกราคม 2564 เวลา 16.50 น. พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.13 และ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.13 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม จุดตรวจร่วมสะพานรันตี อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี ให้แนวทางการปฏิบัติโดยกำชับการเข้มงวด การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนี้เข้าเมือง


เมื่อ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.13 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.135 อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี ให้แนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้านการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและด้านการช่วยเหลือประชาชน โดยให้ใช้การปฏิบัติการด้านการข่าวเชิงลึกทุกๆด้าน เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และกำชับเข็มงวดมาตรการการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid -19)ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจ การลาดตระเวน การสกัดกั้นตามเส้นทางสำคัญ