กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ประกาศ>>Download<<

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ>>Download<<

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาลภายใน บก.ตชด.ภาค ๑

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาลภายใน บก.ตชด.ภาค ๑  :  >>>Download<<<

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )  :  >>>Download<<<

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาลภายใน บก.ตชด.ภาค ๑

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาลภายใน บก.ตชด.ภาค ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบ  ::    >>Download<<

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางภายใน บก.ตชด.ภาค ๑

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางภายใน บก.ตชด.ภาค ๑

 

เอกสารประกอบ :: >>Download<<

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

>>Download<<