11/27 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>Download  part1<<

>>Download  part2<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา>>ดาวน์โหลด<<