02/17 2020

โครงการก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.- รอง ผบก. บกตชด.ภาค ๑

ประกาศประกวดราคาจ้าง      :  >>ดาวน์โหลด<<

เอกสารประกวดราคา           :  >>ดาวน์โหลด<<

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ    :  >>ดาวน์โหลด<<  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>ดาวน์โหลด<<