กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Filter
Display # 
Title Author Hits
ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๑๔ และหน่วยในสังกัด Written by ส.ต.อ.มหาเทพ แจ่งแจ้ง 1800
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด. Written by ส.ต.อ.มหาเทพ แจ่งแจ้ง 1185
ผบก.ตชด.ภาค ๑ ให้การต้อนรับนายกสมาคม ตชด.และคณะ Written by ส.ต.อ.มหาเทพ แจ่งแจ้ง 1367
ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๑๒ Written by ส.ต.อ.มหาเทพ แจ่งแจ้ง 1337
ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๑๒ Written by ส.ต.อ.มหาเทพ แจ่งแจ้ง 1239
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ Written by ส.ต.อ.มหาเทพ แจ่งแจ้ง 1274
ปล่อยแถวข้าราชการตำรวจ เพื่อสับเปลี่ยน กพ.ปบ.จชต. Written by ส.ต.อ.มหาเทพ แจ่งแจ้ง 1173
การจัดประชุมวิทยากรและผู้นิเทศงาน โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ Written by ส.ต.อ.มหาเทพ แจ่งแจ้ง 1341
ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการช่องทางเขาปลาน้อย Written by ส.ต.อ.มหาเทพ แจ่งแจ้ง 1523
ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจกำลังพล กองร้อย คฝ.ตชด. ๑๑,๑๒ Written by ส.ต.อ.มหาเทพ แจ่งแจ้ง 1237
New