03/09 2020

พิธีปิดการฝึกอบรมพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียน เพื่อเป็นเกษตรกร

เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รองผกก.ตชด.๑๓ และจนท.ศอน. เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียน เพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี