กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔

เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑  พร้อมด้วย ขตร.ฝอ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาตามโครงการจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ ณ เทคโนธานี โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี

  

  

  

* * * * * * *