08/20 2018

คณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ ศึกษาดูงาน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร

คณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ ศึกษาดูงาน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร

เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  พ.ต.อ.ประกอบ. พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ นำคณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ ศึกษาดูงาน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร

   

  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦