08/04 2018

ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูใหญ่ รร.ตชด.ในสังกัด

ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูใหญ่ รร.ตชด.ในสังกัด

     เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูใหญ่ รร.ตชด.ในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๑ มีผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมทั้งสิ้น ๕๐ นาย

  

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦