05/22 2018

ผบก.ตชด.ภาค ๑ เข้าร่วมพิธีโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ฯ

♦♦♦ ผบก.ตชด.ภาค ๑ เข้าร่วมพิธีโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ♦♦♦

  

  

  

  

ประมวลภาพทั้งหมด : >>ดูทั้งหมด<<

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦