12/18 2017

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ สถาบันการแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ มารับการบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ จากข้าราชการตำรวจ กองบังการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ 

ยอดบริจาค ๔๑  ราย จำนวน โลหิตที่ได้รับการบริจาค จำนวน  ๑๕,๕๕๐ ซีซี