Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๑๑

ตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๑๑

วันที่ ๒๕ ก.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๙ น. พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา ผบก.ตชด.ภาค.๑ ตรวจเยี่ยม, ว่าที่ พ.ต.อ.ประพฤติ  วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.๑๑, รอง ผกกฯ สว, ผบ.ร้อยฯ และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ ผบก.ตชด.ภาค.1 ให้โอวาสแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ ตชด.ให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน       อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธฺ์ภาพด้านยุทธว…

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธฺ์ภาพด้านยุทธวิธีตำรวจ รุ่น ปักษาเหิรลม 310

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธฺ์ภาพด้านยุทธวิธีตำรวจ รุ่น ปักษาเหิรลม 310 ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑  วันที่ ๑ - ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ " ฝึกให้จำ ทำให้จริง เรียนรู้ เป็นครูได้ " อ่านต่อ

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม ฐาน ปบ. พท.กก.ต…

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม ฐาน ปบ. พท.กก.ตชด.๑๓

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม ฐาน ปบ. พท.กก.ตชด.๑๓ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนี้ ตรวจเยี่ยม ฐานปบ.ช้างศึก          ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการช่องทางสามัคคี        ตรวจเยี่ยม ฐาน ปบ.ห้วยคอกหมู          ตรวจเยี่ยม ฐาน ปบ.ปะไรโหน          ตรวจเยี่ยม ฐาน ปบ.เขาปลาน้อย          ตรวจเยี่ยม ฐาน ปบ.เขากระโจม          ตรวจเยี่ยม จุดรับแจ้งเหตุและบริการประชาชน บ.หินกอง      ตรวจเยี่ยม จุดเฝ้าตรวจช่องทางมิตรภาพ และพัฒนาสัมพันธ์กับ ทหารเมียรมาร์                           อ่านต่อ

การเตรียมความพร้อมการรับการเสด็จเยี่ยมขอ…

การเตรียมความพร้อมการรับการเสด็จเยี่ยมของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๔๐ น.พล.ต.ต. วิชิต ปักษา ผกก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม โรงเรียน ตชด.พื้นที่ กก.ตชด.๑๓ ในการเตรียมความพร้อมการรับการเสด็จเยี่ยมของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี พ.ต.อ. เชน ทรงเดช ผกก.ตชด.๑๓ , พ.ต.ท. ยอดยิ่ง ชมมี ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๒ , พ.ต.ท... อ่านต่อ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ค่าย…

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ค่ายศูนย์ขวัญแผ่น)

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. วิทยากร ชุด มชส.บก.ตชด.ภาค ๑ ได้รับตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ค่ายศูนย์ขวัญแผ่น) ของ อ.หนองเสือ จำนวน ๒๘ นาย ณ.บก.ตชด.ภาค ๑ ตั้งแต่ ๖ - ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๙        อ่านต่อ

พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ เดือน มิ.ย.59

พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ เดือน มิ.ย.59

เมื่อ 1 มิ.ย.59 เวลา 9.30 น. พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา ผบก.ตชด.ภาค 1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 ร่วมทำพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ฯ และ กก.ตชด.11 - 14 ที่ได้เลื่อนยศ จาก ร.ต.ต. เป็น ร.ต.ท. ณ หอประชุมรักสามัคคี  บก.ตชด.ภาค 1 ผู้เข้าร่วมพิธี... อ่านต่อ

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบ…

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๒/๕๘ ณ หอประชุมสุรสีห์  กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.

เมื่อ ๓๑ พ.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๑เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๒/๕๘ ณ หอประชุมสุรสีห์ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.      อ่านต่อ

สอบสัมภาษณ์ ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.สังกัด กก…

สอบสัมภาษณ์ ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.สังกัด กก.ตชด.๑๑-๑๔

เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียนเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งการคัดเลือกศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในสังกัด กก.ตชด.๑๑-๑๔           v    อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการลานกีฬาเยาวชนต่อต้าน ยาเส…

พิธีเปิดโครงการลานกีฬาเยาวชนต่อต้าน ยาเสพติด บก.ตชด.ภาค ๑

วันที่ 26 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลานกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด บก.ตชด.ภาค 1 ณ ลานรวมพล บก.ตชด.ภาค 1  โดยมีสรุปยอดนักเรียนนักกีฬา และครู ร.ร.ตชด.จาก กก.ตชด.11 - 14 เข้าร่วมโครงการทั้งหมดดังนี้     1. กก.ตชด.11  นักกีฬา 84 คน  ครู 16  คน  รวม 100... อ่านต่อ